Το πάρκο «Ορείτες» είναι το πρώτο αιολικό πάρκο της Κύπρου στους που έχει εγκατεστημένη ισχύ 82 MW με 41 ανεμογεννήτριες και αναμένεται να παράγει 128.000.000 kWh ετησίως. 

Τα εγκαίνια του Αιολικού Πάρκου έγιναν στις 21 Μαρτίου 2011 από τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. 

Πηγές: 

www.sigmalive.com/news/local/36558 

Οδηγός  «Μικρές Ανεμογεννήτριες- εφαρμογές στον οικιακό τομέα» που ετοιμάστηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών