Περισσότερες  πληροφορίες, δείτε στον Οδηγό «Μικρές Ανεμογεννήτριες- εφαρμογές στον οικιακό τομέα» που ετοιμάστηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.