Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχιμανδρίτας της Επαρχίας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Χριστόδουλος Νεοκλέους (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο : 99527756
   
Ονοματεπώνυμο : Σπύρος Χαραλάμπους (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Μάριος Κωνσταντίνου
   
Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Τρύφωνος
   
Ονοματεπώνυμο : Θάλεια Φυλακτού