Η εκκλησία του Αγίου Θεοδοσίου, χτίσμα περί του 1900, βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, καθώς εισέρχεται κανείς από την Πάφο. Πρόκειται για την κύρια εκκλησία του χωριού. Τον 20ο αιώνα μάλιστα, ο ναός έτυχε επέκτασης. Οι διαστάσεις του ναού είναι 20Χ7 μέτρα. Το εσωτερικό του ναού κοσμείται με ένα ξύλινο εικονοστάσι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες παλαιών κατοίκων, τη βυζαντινή περίοδο στη γύρω περιοχή αυτή υπήρχε ένα μοναστήρι. Αργότερα, όμως, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, εκδιώχθηκαν οι μοναχοί, όπως και οι Έλληνες του χωριού, οι όποιοι ίσως να εξισλαμίστηκαν. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με την παράδοση, επανήλθαν στα 1830.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρχιμανδρίτας